[กลับสู่หน้าหลัก]
.::เอกสารกองทุนสวัสดิการชุมชน::.

เอกสารกองทุนสวัสดิการชุมชน ปี 2556 (อัปเดต 23 กันยายน 2556 )

  ติดต่อได้ที่ คุณกัลยกร ภูสมมา ทางอีเมล alex_kanyakorn@hotmail.com

  คู่มือแบบสอบทาน จากการประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชน

  เอกสารที่ต้องส่ง

         - ทะเบียนสมาชิก
         -แบบวิเคราะห์
         - แบบแสดงสถานะ
         - แบบเสนอ
         - แบบรายงานความก้าวหน้า
         - แบบรายงานความคืบหน้า
         - ระเบียบข้อบังคับของกองทุน
         - รายชื่อผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
         - คำสั่งคณะกรรมการ
  แนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  แบบเสนอโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน ปี 2556 (อัปเดต ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ )

  แบบแสดงสถานะ ปี 2556 (อัปเดต ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ )

  แบบสรุปวิเคราะข้อมูลตำบลท้องถิ่น ปี 2556 (อัปเดต ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖)

  รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล (อัปเดต ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ )

  รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานพัฒนาสวัสดิการชุมชน (อัปเดต ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖)

  ทะเบียนสมาชิก ปี 2556 (อัปเดต ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ )

  อนุมัติ รอบ ๒ ปี ๒๕๕๖ (อัปเดตล่าสุด ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖)

  อนุมัติ รอบ ๓ ปี ๒๕๕๖ (อัปเดตล่าสุด ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖)

  อนุมัติ รอบ ๔ ปี ๒๕๕๖ (อัปเดตล่าสุด ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖)